Störningar och störningsjour!

 

Munkbo AB arbetar för att våra hyresgäster skall ha ett lugnt och tryggt boende i och omkring våra fastigheter.
För att förebygga och undvika störningar har bolaget tecknat avtal med NOKAS Security AB

Jourtelefon 0522-194 94 vardagar kl 16.00-07.00 och helger kl 00.00-24.00.