Välkommen till Munkbo AB

Munkbo är det kommunala bostadsbolaget i Munkedal.
Munkedal ligger mitt i Bohuslän med närhet till både hav och fjällnatur.


Munkbo har lägenheter i Munkedal, Hedekas och Dingle.
Vi har även ett antal butiks- och kontorslokaler i Munkedal.
Samtliga lägenheter och lokaler är centralt belägna med närhet till både butiker
och samhällsservice. 
 
Munkbo AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Munkedals kommun.

Kommunfullmäktige utser bolagets styrelse som består av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.
Styrelsen väljs på en period från den första ordinarie bolagsstämman efter val till kommunfullmäktige till och med nästa ordinarie bolagsstämma efter val till kommunfullmäktige, d.v.s. ca 4 år.

  
Under nuvarande mandatperiod består bolagets styrelse av:
 
Ordförande:

Lars Östman (M) 
Vice ordförande:

Said Lundin (S)
Ledamöter:
Anna Höglind (L)
Karl-Anders Andersson (C)

Terje Skaarnes (SD)