Organisation

Munkbo AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Munkedals kommun. Kommunfullmäktige utser bolagets styrelse som består av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsen väljs på en period från den första ordinarie bolagsstämman efter val till kommunfullmäktige till och med nästa ordinarie bolagsstämma efter val till kommunfullmäktige, d.v.s. ca 4 år.
 
Under nuvarande mandatperiod består bolagets styrelse av:
 
Said Lundin, ordförande
Lars Östman, vice ordförande
Per-Arne Brink, ordinarie ledamot
Terje Skaarnes, ordinarie ledamot
Leif Svensson, ordinarie ledamot
Anna Höglind, suppleant
Jan Petersson, suppleant
 
 
För den löpande förvaltningen av bolaget finns följande organisation: