Intresseanmälan - Munkbo AB    
Fyll i blanketten nedan. Alla fält för sökande måste fyllas i!

Sökande

 
Efternamn:
Förnamn:
Personnummer:
Adress:
Postnummer:
Ort:
Telefon bostad:
Arbetsgivare eller annan inkomstkälla:
Årsinkomst:
Nuvarande bostadsförhållande:
Senaste hyresvärds telefon:
E-post:

Medsökande

 
Efternamn:
Förnamn:
Personnummer:
Adress:
Postnummer:
Ort:
Telefon bostad:
Arbetsgivare eller annan inkomstkälla:
Årsinkomst:
Nuvarande bostadsförhållande:
Senaste hyresvärds telefon:
E-post:
 

   
 Önskar bostad av storlek, max 2 alternativ:      
 Antal boende i lägenheten:   
 
Önskar bostad i område:     
MUNKEDAL Dingle
Brudås Jonsäng Centrumvägen 6 - 14 Lantgårdsgatan
Hedekas
Vadholmen Centrumvägen 5 Centrumtorget 2-6 Hedekas
Tillträde önskas omkring den:
Övriga önskemål:
 
"Genom att jag skickar in denna ansökan intygas att ovan lämnade uppgifter är riktiga och att jag samtycker och godkänner att enligt personuppgiftslagen (PuL) Munkbo AB har full rätt att ta kreditupplysning genom kreditupplysningsföretag och inhämta all den information, som man anser sig behöva för att kunna bedöma/pröva min ansökan. Jag medger också att informationen och upplysningarna tillsvidare får lagras, sparas och bearbetas i Munkbo AB:s dataregister.
Jag är medveten om att Munkbo AB förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst."