Att bo i hyresrätt

 

Vad innebär hyresrätt

Du hyr en bostad av en hyresvärd som vanligtvis även äger fastigheten. Hyresvärden underhåller och reparera lägenheten. Går något i lägenheten sönder kontaktar du felanmälan. Beror skadan på att du varit oaktsam kan du bli ersättningsskyldig.

Hyresförhandlingar
Munkbo AB bestämmer hyran efter förhandlingar med Hyresgästföreningen. Hyran baseras bland annat på byggår, läge, storlek, utrustning som balkong, hiss, tvättstuga och så vidare.

Hyreskontrakt
På ett hyreskontrakt ska alltid hyres- och uppsägningstid stå med. Som hyresgäst har du besittningsskydd. Det innebär att du har möjlighet att bo kvar om du sköter din del av avtalet, även om hyresvärden skulle vilja säga upp dig. En hyresvärd kan säga upp kontraktet om du inte betalar hyran i tid, stört grannar, inte följer de ordningregler som gäller, om huset ska rivas eller byggas om och av en del andra skäl.

"Svarta kontrakt"
Det är olagligt att sälja ett hyresrättskontrakt. Den som fått otillåten ersättning för överlåtelse av en hyresrätt är skyldig att betala tillbaka den.

Innan du flyttar in
Munkbo AB besiktigar lägenheten 
och kontrollera att allt är helt och fungerar som det ska innan du flyttar in. Vissa reparationer kan dock komma att utföras efter att du flyttat in. Be att få en kopia på besiktningsprotokollet när du flyttar in. Kontrollera om det finns några skador på lägenheten som inte finns med i besiktningsprotokollet, anmäl i så fall detta omgående till hyresvärden. När du väl flyttat in är det du som har ansvar om det uppstår några skador.

Renovering
Ibland ska det utföras reparationer och/eller underhåll i din lägenhet. Mindre fel som upptäcks vid avflyttningsbesiktningen försöker vi åtgärda snarast. Större utgärder som t.ex. tapetsering eller mattläggning kan komma att utföras en tid efter det att du flyttat in. När det är dags får du information om detta några dagar i förväg så att du hinner flytta undan möbler o.dyl.

Byta lägenhet
Om du vill byta lägenhet med någon annan måste båda hyresvärdarna godkänna bytet. Värden har rätt att säga nej om den nya hyresgästen bedöms vara olämplig, till exempel inte betalt sin hyra i tid, har stört sina grannar eller inte har tillräcklig inkomst.

Hyra ut i andra hand
Du kan mista besittningsrätten och därmed kontraktet till din lägenhet om du hyr ut i andra hand utan hyresvärdens medgivande. Tala därför med din hyresvärd och skriv ett godkänt andrahandskontrakt med den som ska hyra av dig där andrahandshyresgästen avstår från besittningsskyddet.

Tvist med hyresvärden
Om du hamnar i tvist med din hyresvärd kan hyresnämnden i de flesta fall fatta beslut om vem som har rätt.

Uppsägning
Om du vill säga upp ditt kontrakt ska du göra det skriftligt. För dig som hyresgäst gäller enligt hyreslagen en uppsägningstid på minst tre kalendermånader. Säger du t.ex. upp ditt kontrakt den 31 januari löper uppsägningstiden till den 30 april. Säger du däremot upp ditt kontrakt den 1 februari löper uppsägningstiden till den 31 maj. Om du vill ha mer information om hur det är att bo i hyresrätt kan du klicka på länkarna nedan.