COVID -19; För ER och VÅR trygghet kommer vi under pandemin endast åtgärda felanmälningar av AKUT KARAKTÄR. Tack för förståelsen!