Brudås

På Burdås hittar du lägenheter i högt belägna trevåningshus med stora grönområden.
Det finns möjlighet att hyra p-plats under låst parkeringsdäck samt p-platser med motorvärmare.

Brudåsvägen 14-20

/Global/DisplayMultimediaDescription.ashx?guid=ea16b495-e29a-41f0-912c-6f9fd59d556f

Brudåsvägen 22-26

/Global/DisplayMultimediaDescription.ashx?guid=59e1e748-ebd4-4a5b-8ae4-d5e9b581b502

Brudåsvägen 28-38

/Global/DisplayMultimediaDescription.ashx?guid=69fcbaf5-0519-4484-a535-fdde98403c29