Brudås

Flygfoto över centrala Munkedal där Brudås är inramat

På Burdås hittar du välplanerade lägenheter i högt belägna trevåningshus med stora grönområden.
Det finns möjlighet att hyra p-plats under låst parkeringsdäck samt p-platser med motorvärmare.