Kundundersökning

Munkbo AB genomförde 2013 en undersökning för att ta del av våra hyresgästers uppfattning om vad vi gör bra och vad vi kan bli bättre på.
Vi vill också få en vägledning om hur vi på bästa sätt kan fördela de resurser vi har för skötsel, underhåll mm. 

Klicka här så kan du läsa hela undersökningen