Pågående projekt

 

RENOVERING AV JONSÄNGOMRÅDET
2015-03-13
 
Vårt bostadsområde på Jonsängsvägen består av 8 byggnader uppförda
under 60-talet. Det är nu hög tid för en mer omfattande renovering av dessa
fastigheter. För projektering av renoveringen har vi anlitat Rotpartner AB som
även kommer att vara behjälplig med information och samråd med våra hyresgäster. 

 
Det är i dagsläget inte klart exakt hur omfattande renoveringen kommer att bli men vissa 
delar såsom avloppsstammar och vattenledningar är självklara objekt som måste åtgärdas.
Vi kommer under arbetets gång att hålla våra hyresgäster informerade, dels genom
informationsblad dels kommer vi att anordna träffar där vi går igenom våra planer. Vi 
kommer även att löpande publicera nyheter om projektet här på vår hemsida.


VISNINGSLÄGENHET
2015-06-03


Vi kommer med start i augusti iordningställa en visningslägenhet för att lättare kunna visa alla hyresgäster hur vi tänker oss att lägenheterna ska se ut efter renoveringen.